• Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu

 

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego

rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2,

są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego

z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności

zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego

odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty

sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informacja o najbliższych lokalizacjach punktów zbierania jest zamieszczona na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć poprzez użycie wyszukiwarki  internetowej

np.: najbliższe punkty zbierania zużytego sprzętu - Szukaj w Google

Informacja o najbliżej lokalizacji siedziby firmy :

ul . Rybitew 32 06-100 Pułtusk

i Płocochowo 95

 

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte

z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego

 

 

  • Sklep zamknięty

Sklep zamknięty.